Waarom worden seniore inwoners niet actief betrokken?

Omdat ze niet kunnen, omdat ze niet willen of...

omdat niemand het hen gevraagd heeft?

Samen met Els betrekt seniore inwoners wél actief